Сегодня в кинотеатре

16+
10:20
12:50
15:25
18:00
20:35
23:10
11:35
14:10
16:45
19:20
21:55
00:30
10:55
13:30
16:05
18:40
21:15
23:50
12:15
14:50
17:25
20:00
22:35
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:10:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:10:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 23:10:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 23:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 21:55:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 00:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 22:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 21:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 22:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 21:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 22:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 21:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 21:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 22:35:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 13:35:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 16:05:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 18:40:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 21:15:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 13:35:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 16:05:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:40:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 21:15:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:50:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:50:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:50:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 16:05:00
Лига справедливости Приключения, Фантастика
16+
10:20
12:50
15:25
18:00
20:35
23:10
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 23:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-16 21:55:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 00:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-16 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-16 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-16 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-16 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-16 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-16 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-16 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-16 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-16 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-16 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-16 22:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 23:10:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 23:10:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:10:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:10:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 23:10:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 10:20:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 12:50:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 15:25:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 18:00:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 20:35:00
 • Зал: 
  IMAX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 23:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-17 21:55:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 00:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-17 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-17 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-17 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-17 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-17 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-17 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-17 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-17 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-17 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-17 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-17 22:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-18 21:55:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 00:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-18 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-18 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-18 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-18 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-18 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-18 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-18 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-18 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-18 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-18 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-18 22:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-19 21:55:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 00:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-19 22:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-20 21:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-20 22:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-21 21:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 21:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-21 23:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-21 22:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 11:35:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 14:10:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 16:45:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 19:20:00
 • Зал: 
  4DX
  Время сеанса: 
  2017-11-22 21:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 10:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 16:05:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 18:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-22 21:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 12:15:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 14:50:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 17:25:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 20:00:00
 • Зал: 
  Relax
  Время сеанса: 
  2017-11-22 22:35:00
Лига справедливости: Часть 1 Приключения, Фантастика
16+
11:05
13:30
15:55
18:20
20:45
23:10
10:20
12:45
15:10
17:35
20:00
22:25
00:50
16:40
19:05
21:30
23:55
11:10
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 13:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 18:25:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 20:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:20:00
 • Зал: 
  Jolly
  Время сеанса: 
  2017-11-19 16:35:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 13:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:25:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:20:00
 • Зал: 
  Jolly
  Время сеанса: 
  2017-11-20 16:35:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-21 13:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-21 18:25:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-21 20:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-21 23:20:00
 • Зал: 
  Jolly
  Время сеанса: 
  2017-11-21 16:35:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-22 13:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-22 18:25:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-22 20:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-22 23:20:00
 • Зал: 
  Jolly
  Время сеанса: 
  2017-11-22 16:35:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-19 12:40:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-19 20:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-19 22:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 18:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 12:40:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 22:55:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:30:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 00:55:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 13:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 18:25:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:50:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:20:00
Убийство в "Восточном экспрессе" Детектив, Драма
16+
10:45
13:30
16:15
19:00
21:45
00:30
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-19 12:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-19 15:10:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-19 17:50:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-19 20:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:15:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 12:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 15:10:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 17:50:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:15:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-21 12:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-21 15:10:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-21 17:50:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-21 20:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-21 23:15:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-22 12:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-22 15:10:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-22 17:50:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-22 20:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-22 23:15:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 21:00:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-19 23:40:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 13:30:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 21:00:00
 • Зал: 
  6
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:40:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 19:45:00
 • Зал: 
  3
  Время сеанса: 
  2017-11-19 22:20:00
 • Зал: 
  4
  Время сеанса: 
  2017-11-20 12:05:00
 • Зал: 
  4
  Время сеанса: 
  2017-11-20 14:45:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 17:50:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 20:30:00
 • Зал: 
  5
  Время сеанса: 
  2017-11-20 23:15:00
 • Зал: 
  4
  Время сеанса: 
  2017-11-21 12:05:00
 • Зал: 
  4
  Время сеанса: 
  2017-11-21 14:45:00
 • Зал: 
  4
  Время сеанса: 
  2017-11-22 12:05:00
 • Зал: 
  4
  Время сеанса: 
  2017-11-22 14:45:00
Тор: Рагнарёк Приключения